HomeTypisch VWBOrganisatie

Organisatie

In elk van de activiteiten in de waardeketen dient VolkerWessels Bouwmaterieel concurrentievoordeel te bereiken door kosteneffectiever te werken,

Proces VWB 2017.jpg

In elk van de activiteiten in de waardeketen dient VolkerWessels Bouwmaterieel concurrentievoordeel te bereiken door kosteneffectiever te werken, dan wel hogere waardetoevoeging ten behoeve van de klanten te verlenen dan de concurrentie dat doet. Om dit te realiseren, zal de strategische focus gericht zijn op "operational excellence". Het accent zal in dit kader vooral liggen op efficiency, schaaleffecten, standaardisatie, gestroomlijnde operaties en weinig franje.

stand

In dit kader heeft VolkerWessels Bouwmaterieel zich de afgelopen jaren omgeturnd van een traditionele materieelverhuurder naar een logistieke dienstverlener. Zo heeft zij haar materieelpakket "vertaald" naar de volgende vijf diensten:

sfeer beelden

De genoemde diensten zijn in staat om projecten in zijn geheel aan te nemen. In dit kader wordt er in het voortraject, in samenspraak met de klant, gerekend en getekend. Het materieel wordt op het juiste moment op de juiste plek geleverd, waarna het kan worden gemonteerd. Op operationeel niveau wordt het project door onze projectleiders bewaakt. Financiële bewaking van het project behoort eveneens tot de mogelijkheden. Facturatie kan in vaste termijnen plaatsvinden. Is een (deel van het) project ten einde, dan wordt het materieel gedemonteerd en afgevoerd. Na afloop vindt er een projectevaluatie plaats. Deze manier van werken biedt onze klanten de mogelijkheid zich volledig op hun kernactiviteiten te richten: het bouwen van woningen en kantoren.

sfeer beelden

In het verlengde hiervan zet VolkerWessels Bouwmaterieel de komende jaren in op het concept van ketensamenwerking. De activiteiten zijn in dit kader gericht op de coördinatie en integratie van de verschillende partijen in de keten (leveranciers en klanten), met als doel de gehele keten te optimaliseren. Niet meer denken in hokjes of strijden om de laagste prijs, maar streven naar ketensamenwerking, waarbij partijen op basis van gelijkwaardigheid werken aan een gemeenschappelijk doel: een tevreden klant. Zo ontstaat een efficiënter bouwproces, waarin afstemmingsproblemen nauwelijks meer voorkomen, faalkosten drastisch worden teruggedrongen en dat zelfs een positief effect op congestie en CO2- uitstoot kan hebben.

units

VolkerWessels Bouwmaterieel zal zich hierbij nadrukkelijk focussen op:

  • Het maximaal benutten van capaciteiten en het terugdringen van voorraden om zo de kosten te verlagen.
  • Een vraagvoorspelling, een goede capaciteitsplanning en het verkorten van de doorlooptijden.
  • Het inrichten van de samenwerking met afnemers en leveranciers op het bereiken van lage kosten en lagere voorraden in de keten.
  • Een centrale logistieke beheersing.

Concrete activiteiten hierbij zijn het aangaan van samenwerkingsverbanden met strategische leveranciers. Door relevante informatie en kennis met elkaar te delen over bijvoorbeeld offertes, orders, distributie van materieel en voorraadpunten kunnen partijen elkaar versterken en kan het proces efficiënter verlopen.

Aan de vraagzijde zal voortdurend moeten worden geanalyseerd welk materieel of welke diensten waarde toevoegen. Zeker in deze tijd van een veranderende (bouw)markt is dit essentieel.

+