icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

CO2 footprint 2019

VolkerWessels Bouwmaterieel BV is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Klimaatdoelstellingen Parijs

Deze doelstelling onderschrijven wij: 60% minder CO2 2050! Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht cijfers 2019

De CO2-emissie van VolkerWessels Bouwmaterieel bv is in 2019 uitgekomen op een totaal van 646 ton CO2. (Scope 1 & 2 volgens de CO2-Prestatieladder). Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van gebouwen (gas), de lease-auto’s (gele kentekens) en de overige bedrijfsauto’s (grijze kentekens).  In basisjaar 2014 was de uitstoot gelijk aan 487 ton CO2. De jaren daarna steeg het licht. De reden van de stijging in 2015-2019 ten opzichte van 2014 is tweeledig:

 • Stijging van de gasrekening vanwege beduidend minder strenge winter (kwartaal 1) in 2014 t.o.v. de winters in Q1 in 2015 t/m 2019; die waren flink kouder dan het jaar ervoor.
 • Stijging van het dieselverbruik bij onze lease-auto’s. Dit is deels te verklaren door de toename van werk (tevens omzetstijging) en extra inzet van enkele lease-auto;s bij de HUB in Utrecht. 

In 2019 kwam de CO2-uitstoot ruim boven het niveau van 2014 uit. In relatie tot de omzet is het overigens nog wel continu een flinke verbetering waarneembaar. 

De reductie die vanaf 2010 zichtbaar was, stopte in 2015 en de absolute uitstoot bleef vanaf dat moment redelijk stabiel.

 • In 2010 was de uitstoot gelijk aan 1109 Ton CO2                                      
 • In 2014 was de uitstoot gelijk aan 487 Ton CO2
 • In 2015 was de uitstoot gelijk aan 590 Ton CO2
 • In 2016 was de uitstoot gelijk aan 597 Ton CO2
 • In 2017 was de uitstoot gelijk aan 555 Ton CO2
 • In 2018 was de uitstoot gelijk aan 565 Ton CO2
 • In 2019 was de uitstoot gelijk aan 646 Ton CO2

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert VolkerWessels Bouwmaterieel bv een CO2-reductiedoelstelling van 10% per gerealiseerde € omzet in 2020 t.o.v. het basisjaar 2014. Dus hoewel in absolute aantallen de CO2 uitstoot in 2019 iets hoger is dan 2014, is gerelateerd aan de omzet wel een flinke verbetering waar te nemen en lijkt de doelstelling voor 2020 goed haalbaar!!

In 2019 heeft VolkerWessels Bouwmaterieel bv om de CO2-emissie te verlagen o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 • Inkoop windenergie
 • Inzet van schonere bedrijfsvoertuigen (o.a. zuinigere lease-auto’s voor de machinisten)
 • Aanpassingen aan kantoorgebouw(en), meer inzet van LED-verlichting
 • Alleen nog toepassing van elektrische heftrucks ter vervanging van de traditionele dieseltrucks
 • Continueren van het ISO 14001 milieucertificaat (met bijbehorend milieubewuste gedrag)
 • Het door ontwikkelen van het concept ‘De Duurzame Bouwplaats’ en optimale bouwlogistiek (o.a. werken vanuit HUB)

Ook in 2019 is de in 2016 opgerichte werkgroep "Duurzaamheid" ieder kwartaal weer bij elkaar geweest. Vanuit Rijssen en Oosterhout is deze groep vertegenwoordigd met o.a. inkoop-, KAM- en medewerkers met financiële en technische achtergrond. Kwartaalcijfers m.b.t. gas, Electra en waterverbruik worden altijd doorgenomen en tevens wordt gebrainstormd waar er nog reductie mogelijk is op: 

 • afval
 • gas en Electra verbruik
 • materiaalstromen
 • brandstof

Actielijst wordt ieder kwartaal bijgehouden; acties (aanpassen verlichting, instellen tijdsklokken, op andere tijden opladen heftrucks etc. ) lijken zijn vruchten af te werpen, want hoewel 2018-2019 de hoeveelheid werk en dus ook uren toenam steeg de CO2 uitstoot vrijwel niet. 

Doelstelling en resultaat 2018-2020

Eind 2014 is een nieuwe centrale BVGO-doelstelling opgesteld voor de toekomst. Het streven is om in 2020 10% minder CO2 uitstoot te realiseren t.o.v. 2014. Uitgesmeerd over de jaren betekent dat dus van 2015 t/m 2020 een jaarlijkse reductie van 2%.  

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is deze doelstelling een flinke uitdaging, mede door de zachte winter in dat basisjaar (2014) en daardoor weinig CO2 uitstoot als gevolge van gasverbruik. Werkmaatschappijen die veel binnenwerk (kantoor en bedrijfshallen) hebben zullen dan ook veel inspanningen moeten verrichten om de doelstelling te halen. VW Bouwmaterieel lijkt de doelstelling ruimschoots te halen; de cijfers t/m 2019 laten nu al een verbetering zien van ongeveer 40%!! 

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Zwoferink, tel: 088-1866277, de folder de Duurzame bouwplaats hier downloaden of hierover nadere info opvragen via: deduurzamebouwplaats@materieeldienst.nl.