icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq
Nieuws · 11 juli 2016

Resultaten onderzoek HUB bekend

VolkerWessels Bouwmaterieel presenteert de resultaten van proeftuin de Trip tijdens het eindcongres “Bouwlogistiek anno 2016”.

Logo De Bouwhub3.jpg

De bouwsector is van oudsher een sector die veel kilometers maakt. Maar de gemiddelde beladingsgraad van 40% laat te wensen over. Bovendien gaan grote steden als Amsterdam en Utrecht steeds strengere eisen stellen aan binnenstedelijk vervoer. Om deze feiten en trends te kunnen ondervangen, heeft VW Bouwmaterieel zich samen met Boele & van Eesteren en Primum 2 jaar geleden aangesloten bij TKI Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics) met als doel om logistieke optimalisaties in de praktijk te onderzoeken. In het TKI Dinalog hebben vooral kennisinstellingen, zoals TNO, Universiteiten en Hogescholen zitting.

 

Proeftuin de Trip

Het bouwproject de Trip van Boele & van Eesteren, gelegen in het centrum van Utrecht, is destijds als proeftuin benoemd. Aan de rand van Utrecht is er een consolidatiecentrum (HUB) ingericht. Op de HUB, die 4,2 kilometer van de bouwplaats ligt, wordt de bouwplanning vertaalt naar een logistieke planning die van hieruit volledig wordt gemonitord en gecoördineerd.

 

De toeleveranciers brengen op verzoek zoveel mogelijk volle vrachten naar de HUB. Deze worden op de HUB geconsolideerd tot dagproductiepakketten. Deze dagproductiepakketten worden naar de bouw gebracht waar ze direct het gebouw in worden gebracht. In het gebouw zorgen runners ervoor dat de pakketten op de juiste plek worden neergezet. De volgende dag kunnen de productiemedewerkers hiermee volop aan de slag. Het afval wordt door de runners mee teruggenomen naar de HUB. Ook het bouwpersoneel gaat vanaf de HUB in pendelbusjes naar de bouwplaats. Daarnaast biedt de HUB de mogelijkheid om zaken te prefabriceren.

 

Onderzoeksresultaten

Om kennis en kunde over binnenstedelijke bouwlogistiek te verzamelen en te kunnen delen zijn er een 18-tal prestatie-indicatoren benoemd, zoals gemiddelde beladingsgraad, het aantal verreden kilometers, het aantal wachturen en arbeidsproductiviteit. Deze prestatie-indicatoren zijn in de afbouwfase van de Trip gemeten. Studenten van de kennisinstellingen hebben gedurende het project onderzoek gedaan dan wel geholpen om de prestatie-indicatoren te meten.

 

TNO heeft de eerste gegevens verwerkt en geanalyseerd. De eerste resultaten zijn positief.

 

Filmbeelden en ervaringen uit de praktijk

Deze film geeft de praktijk van de HUB op een hele mooie manier weer. We zijn trots op de geïnitieerde en uitgevoerde ontwikkelingen en gaan met veel energie door om de nodige verbeteringen verder door te voeren.

 

Wilt u meer informatie over de HUB, bouwlogistiek of het onderzoek vanuit het project 4C in Bouwlogistiek, in samenwerking met TKI Dinolog, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.