icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 07 juli 2020

Nieuwe regels voor werkbak t.b.v. kraan!

De wetgeving m.b.t. de inzet van een werkbak is per 1-7-2020 aangescherpt! Let dus op: gebruik van de werkbak is alleen bij hoge uitzondering nog toegestaan mits vooraf risico’s zijn beoordeeld en getoetst door HVK’er.

Arbeidsomstandighedenbesluit aangescherpt

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen, bedoeld in EU-richtlijn 2006/42/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer, (moeten) zijn uitgerust. Tot nu toe werd bij het gebruik van werkbakken een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden. De regels worden met deze aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit flink aangescherpt. Het gebruik van een werkbak of -platform is alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk en vereist veel extra voorbereiding. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes.

 

Waar moet aan worden voldaan?

Omdat de verantwoordelijkheid voor het inzetten van een werkbak of werkplatform bij de opdrachtgever/besteller van de kraan ligt, is het voor u als opdrachtgever dus belangrijk om kennis te nemen van deze aangescherpte regels en daar waar nodig tijdig actie te ondernemen.

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet aan alle van de volgende voorwaarden worden voldaan;

  • lnzet van werkbakken en werkplatforms vanaf 1 juli 2O2O alleen toegestaan wanneer werkzaamheden redelijkerwijs (deels), een veilige werkmethode is om die plaats veilig te bereiken om de werkzaamheden veilig uit te voeren?
  • Er moet een schriftelijk werkplan worden opgesteld. ln dit schriftelijk werkplan moet geoordeeld en vastgelegd zijn dat geen andere veilige werkwijze mogelijk is waarbij rekening is gehouden met de aard en de inrichting van het bouwwerk en de omgevingsfactoren;
  • ln dit schriftelijk werkplan moet door die veiligheidskundige geoordeeld en vastgelegd zijn dat op de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, de werkzaamheden overeenkomstig het werkplan veilig kunnen worden verricht;
  • Uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt door de werkgever aan de toezichthouder -lnspectie SZW gemeld via: https://www.inspectieszw.nllmelden ,dat er werkzaamheden met een werkbak dan wel een werkplatform zullen worden verricht; . Het verzorgen van een plan, het verkrijgen van goedkeuring en de aanmelding van de werkzaamheden is de taak van de opdrachtgever van de kraanleverancier.
  • Overtreding van de regels komt de opdrachtgever van de kraanleverancier op hoge boetes te staan.

En nu verder?

Wij realiseren ons dat u hiermee een extra last & significante kostenstijging gaat ondervinden in uw dagelijkse werkzaamheden door het opstellen van een schriftelijk werkplan en deze te laten toetsen door een (externe) gecertificeerde HVK'er. Voor ons is dit helaas de enige manier om te garanderen dat we in de toekomst onze diensten op een kwalitatief hoogwaardige wijze, volgens de geldende veiligheidsnormen, blijven leveren. Hierin willen wij en zullen wij geen concessies doen.

Mochten de gesprekken tussen de VW, Bouwend Nederland en het ministerie nog een verruiming van bovenstaande maatregelen opleveren, dan stellen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.

Flowschema, toelichting en checklist

Lees hieronder het volledige bericht met het flowschema, toelichting en checklist.

Flowschema en toelichting:  hiermee kun je bepalen of de inzet van een hijswerktuig met werkbak of werkplatform gerechtvaardigd is.

Checklist: deze checklist dient voor aanvang van de werkzaamheden op alle punten aangevinkt te zijn en afgetekend worden door de verantwoordelijke personen; kraanmachinist en de gebruikers van het uitvoerend bedrijf. Checklist dient op het werk aanwezig te zijn en opnieuw nagelopen te worden indien de werkomstandigheden wijzigen.

 

Vragen?

Stel ze aan: Henk Jan Emming - Hoofd Torenkranen

+31 (0)88 18 66 222, +31 (0)6 50 22 36 61, hemming@materieeldienst.nl