icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 24 april 2018

Duopresentatie VolkerWessels Bouwmaterieel en TNO op Building Holland

Op 19 april jl. gaven Ron Frazer (directeur VolkerWessels Bouwmaterieel bv) en Siem van Merriënboer (logistiek consultant van TNO Mobiliteit en Logistiek) op Building Holland in de RAI een presentatie over de noodzaak voor slimme en schone bouwlogistiek.

Building Holland

De logistiek binnen de bouw verandert in rap tempo. Samen met gemeenten en opdrachtgevers wordt gekeken naar een duurzamere inzetbaarheid voor de bouwlogistiek. Met een slimmere en schonere bouwlogistiek verbeteren wij de luchtkwaliteit in steden, verminderen wij de CO2-uitstoot en streven wij naar een halvering van de groei van bouwgerelateerd vrachtverkeer voor 2030. Dit alles door verbetering van de ketenregie over bouwstromen vanuit de BouwHub en toepassing van slimme innovaties in bouwlogistiek.

Het is van belang dat theorie en praktijk elkaar hierin vinden en dat is gelukt met een prachtige samenwerking waarin diverse partijen de krachten hebben gebundeld onder het TKI Dinalog project, 4C in bouwlogistiek. Er zijn een aantal “proeftuinen” opgezet (onder meer: de Trip in Utrecht, Hotel Amstelkwartier, Amsterdam). De resultaten van De Trip zijn veelbelovend: 69 % minder ritten naar de bouwplaats, met een gemiddelde beladingsgraad van 90%; 68% minder transportkilometers van bouwverkeer en daaraan gerelateerde CO2-uitstoot ; een tijdsbesparing van 1 uur en 21 minuten voor de leveranciers per rit. Slimme en duurzame inzetbaarheid vertaald zich ook naar een hogere arbeidsproductiviteit (30%) en zo is de doorlooptijd van de afbouwfase verkort met 13 weken. Een aantal voorbeelden van slimme innovaties in bouwlogistiek, waarmee wordt geëxperimenteerd zijn: 4D BIM voor reality capturing van de bouwplanning, gebruik van open data en GIS voor optimalisatie van de routes voor bouwverkeer, toepassing van sensoren voor het volgen van de bouwstromen met behulp van Internet of Things (IoT). Een prachtige opsomming, maar wat voor velen het meest tastbaar is, is een enorme vermindering in de omgevingsoverlast.

Achtergrond: De bouwsector is bezig met een inhaalslag op het gebied van logistiek en ketenregie. TNO is samen met een consortium van kennisinstellingen en bedrijfsleven deze uitdaging aangegaan in het project '4C (Cross Chain Control Centers) in bouwlogistiek'. In opdracht van de Topsector Logistiek (TKI Dinalog) is een innovatiecluster opgericht welke de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan deze ambitie. De focus ligt hierbij op het stimuleren van samenwerking binnen de keten en het toepassen van innovatieve bouwlogistieke concepten en datatechnologie.