HomeNLMVOCO2 footprint

CO2 footprint 2017

VolkerWessels Bouwmaterieel BV is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Nu en in de toekomst

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht cijfers 2017

De CO2-emissie van VolkerWessels Bouwmaterieel bv is in 2017 uitgekomen op een totaal van 484 ton CO2. (Scope 1 & 2 volgens de CO2-Prestatieladder).

 

Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van gebouwen (gas en elektra), gevolgd door de lease-auto’s (gele kentekens) en de overige bedrijfsauto’s (grijze kentekens).  In basisjaar 2014 was de uitstoot gelijk aan 487 ton CO2. De jaren daarna steeg het licht. De reden van de stijging in 2015 en 2016  ten opzichte van 2014 is tweeledig:

 • Stijging van de gasrekening vanwege beduidend minder strenge winter (kwartaal 1) in 2014 t.o.v. de winters in Q1 in 2015 en 2016; die waren flink kouder dan het jaar ervoor.
 • Stijging van het dieselverbruik bij onze lease-auto’s. Dit is deels te verklaren door de toename van werk (tevens omzetstijging) en extra inzet van enkele lease-auto;s bij de HUB Nieuwegein.

 

In 2017 kwam de CO2-uitstoot weer op het niveau van 2014 uit. In relatie tot de omzet is het overigens wel een flinke verbetering t.o.v. het basisjaar.

 

De reductie die vanaf 2010 zichtbaar was, zet zich (na een pas op de plaats in 15/16) in 2017 weer door:

 • In 2010 was de uitstoot gelijk aan 1109 Ton CO2                                      
 • In 2011 was de uitstoot gelijk aan 840 Ton CO2                                                                                                         
 • In 2012 was de uitstoot gelijk aan 649 Ton CO2                                                                                                        
 • In 2013 was de uitstoot gelijk aan 619 Ton CO2
 • In 2014 was de uitstoot gelijk aan 487 Ton CO2
 • In 2015 was de uitstoot gelijk aan 590 Ton CO2
 • In 2016 was de uitstoot gelijk aan 597 Ton CO2
 • In 2017 was de uitstoot gelijk aan 484 Ton CO2

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert VolkerWessels Bouwmaterieel bv een CO2-reductiedoelstelling van 10% per gerealiseerde € omzet in 2020 t.o.v. het basisjaar 2014.

 

Dus hoewel in absolute aantallen de CO2 uitstoot in 2017 ongeveer gelijk zijn aan 2014 is gerelateerd aan de omzet wel een flinke verbetering waar te nemen.

 

In 2017 heeft VolkerWessels Bouwmaterieel bv om de CO2-emissie te verlagen o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 • Inkoop windenergie
 • Inzet van schonere bedrijfsvoertuigen (o.a. zuinigere lease-auto’s voor de machinisten)
 • Aanpassingen aan kantoorgebouw(en)
 • Alleen nog toepassing van elektrische heftrucks ter vervanging van de traditionele dieseltrucks
 • Continueren van het ISO 14001 milieucertificaat (met bijbehorend milieubewuste gedrag)
 • Het door ontwikkelen van het concept ‘De Duurzame Bouwplaats’


Verder is in 2016 gestart met een werkgroep duurzaamheid. Vanuit Rijssen en Oosterhout is deze groep vertegenwoordigd met o.a. inkoop-, KAM- en medewerkers met financiële en technische achtergrond. Ieder kwartaal worden kwartaalcijfers m.b.t. gas, electra en waterverbruik doorgenomen en wordt gebrainstormd waar er nog reductie mogelijk is op:

 

 • afval
 • gas en electra verbruik
 • materiaalstromen
 • brandstof


Actielijst wordt ieder kwartaal bijgehouden; acties (aanpassen verlichting, instellen tijdsklokken op andere tijen opladen heftrucks etc. ) lijken zijn vruchten af te werpen, want hoewel 2017 de hoeveelheid werk en dus ook uren toenam steeg de CO2 uitstoot niet.

Doelstelling 2018-2020

Eind 2014 is een nieuwe centrale BVGO-doelstelling opgesteld voor de toekomst. Het streven is om in 2020 10% minder CO2 uitstoot te realiseren t.o.v. 2014. Uitgesmeerd over de jaren betekent dat dus van 2015 t/m 2020 een jaarlijkse reductie van 2%. 

 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is deze doelstelling een flinke uitdaging, mede door de zachte winter in dat basisjaar (2014) en daardoor weinig CO2 uitstoot als gevolge van gasverbruik. Werkmaatschappijen die veel binnen werk (kantoor en bedrijfshallen) hebben zullen dan ook veel inspanningen moeten verrichten om de doelstelling te halen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Zwoferink, tel: 0548-513960, de folder de Duurzame bouwplaats hier downloaden of hierover nadere info opvragen via: deduurzamebouwplaats@materieeldienst.nl.

+