CO2 gegevens

VolkerWessels Bouwmaterieel BV is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.


Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.

Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van VolkerWessels Bouwmaterieel BV is in 2011 uitgekomen op een totaal van 840 ton CO2 (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder).Ter vergelijk: in 2010 was de uitstoot 1109 ton CO2.

 

Het grootste aandeel van de CO2-emissie wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de bedrijfsauto’s en materieel.

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert VolkerWessels Bouwmaterieel BV een CO2-reductie doelstelling van 5% per gerealiseerde € omzet in 2012 ten opzichte van het basisjaar 2010.

 

In 2012 zet VolkerWessels Bouwmaterieel BV zich in om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te realiseren:

 

Emissie vrachtauto's:

  • Uitsluitend vrachtauto's accepteren voorzien van Euro-5 motoren
  • Bij planning rekening houden met optimale aantal kilometers
  • Organiseren cursus Het Nieuwe Rijden

 

Emissie bedrijfsvoertuigen:

  • Aanschaffen zuinige bedrijfsauto's
  • Organiseren cursus Het Nieuwe Rijden

 

Emissie leaseauto's:

  • Uitsluitend auto's aanschaffen voorzien van label A of B
  • Organiseren cursus Het Nieuwe Rijden

 

Emissie heftrucks:

  • Efficiënte indeling voorraad gereed product
  • Waar mogelijk elektrische heftrucks gebruiken
  • Heftrucks uitschakelen bij geen gebruik

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de heer J. Zwoferink, telefoon nummer 0548-513960.

CO2-emissie CO2 gegevens

CO2-emissie Bouw en Vastgoed Nederland

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over Bouw en Vastgoed Nederland en de CO2-Prestatieladder

Lees meer
+