HomeNLTypisch VWBSamen Slimmer Bouwen

Samen Slimmer Bouwen

Met klantwaarde op voorsprong.

Het programma.

Samen Slimmer Bouwen is de naam voor het verbeterprogramma voor alle ontwikkel-, bouw- en toeleveringsbedrijven van Bouw- en Vastgoedontwikkeling (BVGO) binnen VolkerWessels. Het programma is gebaseerd op de uitgangspunten en werkwijzen van Lean, Bouw Informatie Management (BIM) en ketensamenwerking. Deze drie veelgehoorde methodieken zijn onder de noemer Samen Slimmer Bouwen samengevoegd en uitgewerkt.

Lerende organisatie.

Met Samen Slimmer Bouwen leggen we de focus op het vergroten van de geleverde waarde voor de klant en het verkorten van de doorlooptijd van projecten of processen tot gereed product. Daarbij is het de bedoeling om een lerende organisatie te worden, met de gedrevenheid om het steeds beter te doen.

Waarde creeëren.

We zullen meer dan ooit moeten nadenken over innovatie, samenwerking en kennisdeling met als doel tegen een lagere kostprijs meer waarde te creëren voor de klant.

Werksfeer.

Ons streven is een werksfeer te creëren waarin iedereen binnen onze organisatie zich dagelijks blijft afvragen op welke wijze kan mijn werkmaatschappij meer waarde creëren voor onze klant en hoe kan ik daar, als individu, mijn steentje aan bijdragen?

logo slimmer bouwen

Kansen.

Samenvattend kunnen we stellen dat economisch mindere tijden vooral ook kansen bieden voor positief onderscheidend vermogen. Wij staan als VolkerWessels Bouwmaterieel niet alleen te praten over Samen Slimmer Bouwen. Wij gaan het, zoals het past bij onze cultuur en mentaliteit, gewoon samen doen!

+