HomeTypisch VWB

Historie

Teneinde de materieelbehoefte binnen de Wessels groep te centraliseren is per 1 januari 1984 onder de naam  Wessels Materieeldienst B.V. een materieeldienst opgericht.

historie

Oprichting

Teneinde de materieelbehoefte binnen de Wessels groep te centraliseren is per 1 januari 1984 onder de naam  Wessels Materieeldienst B.V. een materieeldienst opgericht. Als uitvalsbasis werd het terrein van een oude steenfabriek, 2,7 hectare groot, gelegen aan de Enterstraat te Rijssen, aangekocht.

Binnen Wessels Materieeldienst B.V. werkten destijds een 7-tal werknemers, die de materieelbehoefte binnen de toenmalige Wessels groep verzorgden. Op het moment van oprichting van Wessels Materieeldienst B.V. bestond de Wessels groep uit de volgende bedrijven:

  • Wessels Rijssen
  • Goossen Almelo
  • Te Pas Enschede
  • Reitsma Drachten
  • Wessels Coevorden
  • Ufkes Apeldoorn.

Deze bedrijven waren destijds goed voor een gezamenlijke omzet van circa 45 miljoen euro (100 miljoen gulden).

his7

Fusie Wessels groep met IBB Kondor

Op 11 juli 1990 fuseerde de toenmalige Wessels groep met IBB Kondor. Met deze fusie veranderde de naam van Wessels groep in Kondor Wessels groep. In het eerste anderhalve jaar na de fusie werd er door de Kondor Wessels groep een omzet van circa 309 miljoen euro behaald. Voor Wessels Materieeldienst B.V. betekende de fusie een samenvoeging met de materieeldienst van IBB Kondor. Deze samenvoeging leidde uiteindelijk tot één materieeldienst gevestigd aan de oorspronkelijke locatie van Wessels Materieeldienst B.V. in Rijssen. De naam was ondertussen gewijzigd in Kondor Wessels Materieel B.V. Met 39 werknemers voorzag Kondor Wessels Materieel destijds vanuit Rijssen circa 18 bouwbedrijven in haar materieelbehoefte.

historie

Fusie Kondor Wessels met Koninklijke Volker Stevin

In 1997 fuseerde de Kondor Wessels groep met de Koninklijke Volker Stevin tot de Koninklijke Volker Wessels Stevin. In het jaar van de fusie werd door de groep een omzet van ruim 2 miljard euro gegenereerd. Als het gevolg van de fusie groeide de materieeldienst onder haar nieuwe naam Volker Wessels Stevin Bouwmaterieel B.V. uit tot een organisatie die vanuit een tweetal vestigingen (Rijssen en Spaarndam) de materieelbehoefte van een 28-tal bouwbedrijven verzorgde. Dit gebeurde ondertussen al met behulp van 84 werknemers.

historie

Reorganisatie

In 2004 heeft er binnen de materieeldienst een reorganisatie plaatsgevonden. Deze reorganisatie heeft geleid tot de samenvoeging van de materieeldiensten van Volker Wessels Stevin Bouwmaterieel B.V. en de materieeldiensten van Bouwbedrijven Jongen B.V. Hiertoe zijn de materieeldiensten in Landgraaf en Oudenbosch (allen Jongen) en in Spaarndam (Volker Wessels Stevin) uiteindelijk gesloten en samengevoegd in een nieuw gebouwde vestiging in Oosterhout. Vanuit de vestiging in Oosterhout worden de bouwbedrijven "onder de rivieren" bediend, terwijl vanuit de vestiging in Rijssen de bouwbedrijven "boven de rivieren" worden bediend. Ultimo 2004 verzorgen de ruim 100 werknemers van beide vestigingen de materieelbehoefte van de circa 40 (interne) bouwbedrijven. Per 17 mei 2005 is de naam Volker Wessels Stevin Bouwmaterieel B.V. statutair gewijzigd in VolkerWessels Bouwmaterieel B.V.

historie

Anno 2013

Om onze klanten optimaal te kunnen "ontzorgen", heeft VolkerWessels Bouwmaterieel zich de afgelopen jaren omgeturnd van een traditionele materieelverhuurder naar een logistieke dienstverlener. Zo heeft zij haar materieelpakket "vertaald" naar de volgende vier diensten:

 

 

Op deze manier kunnen onze klanten zich volledig richten op hun kernactiviteiten: het bouwen van woningen en kantoren.

Daarnaast heeft VolkerWessels Bouwmaterieel het concept van ketensamenwerking omarmd. De activiteiten zijn in dit kader gericht op de coördinatie en integratie van de verschillende partijen in de keten, met als doel de gehele keten te optimaliseren. Niet meer denken in hokjes of strijden om de laagste prijs, maar streven naar ketensamenwerking, waarbij partijen op basis van gelijkwaardigheid werken aan een gemeenschappelijk doel: een tevreden opdrachtgever. Zo ontstaat een efficiënter bouwproces, waarin afstemmingsproblemen nauwelijks meer voorkomen, faalkosten drastisch worden teruggedrongen en dat zelfs een positief effect op congestie en CO2- uitstoot kan hebben.

Automatisering speelt bij het optimaliseren van de keten een belangrijke rol. Zo is VolkerWessels Bouwmaterieel op 1 januari 2012 overgegaan op een nieuw automatiseringssysteem. Behalve dat dit systeem rekening houdt met de verschillende ketenspelers, is het systeem een belangrijk hulpmiddel om de processen in de keten verder te optimaliseren. In dit kader kunnen we noemen:

 

  • Het digitaal kunnen aan- en afvoeren van materieel door onze klanten via de webshop;
  • Digitale projectinformatie voor onze klanten via de webshop;
  • Het digitaal versturen van de materieelfacturen;
  • Het digitaal kunnen inlezen van de facturen door onze klanten.

 

Ook heeft VolkerWessels Bouwmaterieel oog voor duurzaamheid. Hiertoe heeft zij De Duurzame Bouwplaats ontwikkeld. Met dit unieke concept zijn we in staat onze klanten een bouwplaats aan te bieden die veiliger, goedkoper en milieuvriendelijker is. Dit duurzaamheidsconcept is door het VolkerWessels concern beloond met het zogenaamde Planet Fit label.

+