icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veiligheid

Bij VolkerWessels Bouwmaterieel doen wij geen consessies als het gaat om veiligheid. We werken veilig of we werken niet.

Ons veiligheidsbeleid

In ons beleid is veiligheid daarom ook tot één van onze speerpunten genoemd. Ons veiligheidsbeleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, de zorg voor de veiligheid van derden en het voorkomen van materiële schade. Daarnaast is ons beleid gericht op het vergroten van het bewustzijn rondom het onderwerp veiligheid en het streven naar continue verbetering op dit vlak.

Om dit te realiseren, geldt als basis dat al het materieel dat aan onze klanten wordt geleverd, aan de hoogste veiligheidsnormen dient te voldoen. Al ons materieel wordt uitvoerig getest en nagekeken op de geldende veiligheidsaspecten. De huidige wet- en regelgeving, als de verschillende bestaande normen, gelden hierbij als referentiekader.

WAVE - Wees Alert! Veiligheid Eerst!

VolkerWessels Bouwmaterieel conformeert zich op het gebied van veiligheid aan de veiligheidsregels en -waarden van het veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels, WAVE (Wees Alert! Veiligheid Eerst!). In alles wat VolkerWessels doet, staat dat gegeven bovenaan. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico's die het werk met zich meebrengt. Daarom heeft VolkerWessels veiligheidswaarden en -regels opgesteld. Veiligheid moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Het is meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.

WAVE-verbeterformulieren

Met het WAVE-verbeterformulier is het mogelijk een idee of verbetersuggestie direct op een formulier in te vullen en in te leveren bij de KAM-coördinator (kan ook via receptie of eigen leidinggevende naar de KAM-coördinator).

Het formulier is hier te downloaden.

Veilig zagen

We zagen veilig of we zagen niet! Aan veilig werken doen wij bij VolkerWessels geen concessies. Onlangs heeft de Raad van Bestuur van VolkerWessels een Wave Alert opgesteld over het afkorten met de afkortzaag. N.a.v. enkele ongevallen is besloten om een veiligere werkmethode toe te passen, namelijk door voortaan af te korten met een afkortzaag.  Deze maatregel gaat in per 1 januari 2019. Middels onderstaande flyer informeren wij u over de veranderingen.