icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 02 december 2020

VolkerWessels Bouwmaterieel ondertekent het convenant Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam

De positieve effecten van de BouwHub, de significante verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden: ingrediƫnten die naadloos aansluiting vinden in het zojuist gesloten convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Deze gezamenlijke opgave van de Gemeente Rotterdam en de logistieke sector is op 1 december mede door VolkerWessels Bouwmaterieel online getekend. Het doel: samen naar een duurzame, bereikbare en leefbare stad met schone lucht.

Het convenant Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam-een gezamenlijke opgave

Efficiënte en emissievrije stadslogistiek is een gezamenlijke opgave van overheid en bedrijfsleven.  Het convenant ZES is een lokale uitwerking van het nationale Klimaatakkoord en gaat met name in op de omvang van de zone en acties die in Rotterdam uitgevoerd worden. VolkerWessels Bouwmaterieel is -samen met de andere partijen- een afspiegeling van de logistieke sector in Rotterdam, waarin per logistiek segment en per vrachtvoertuigtype brancheverenigingen en bedrijven vertegenwoordigd zijn.

De doelstellingen van VolkerWessels Bouwmaterieel en het convenant

Een belangrijk en succesvolle dienstverlening van VolkerWessels Bouwmaterieel heeft te maken met de Bouwlogistiek: de BouwHub. Het succes van BouwHub in Utrecht en Amsterdam smaakt naar meer. Wij zetten ons volledig in voor een BouwHub in Rotterdam waarbij het gaat om een integrale benadering voor het organiseren en aansturen van de aan- en afvoerstromen op bouwprojecten. Er is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van de BouwHub. Hier zijn significante besparingen in het aantal vrachtbewegingen en binnenstedelijke wachttijden aangetoond. Ook is er een toename van de arbeidsproductiviteit op de bouwplaatsen en een hogere beladingsgraad van transporten gerealiseerd. Het resultaat is een efficiënter en duurzamer proces. De opgedane kennis en ervaringen delen draagt bij aan het vergroten van deze positieve impact. Samen met Rotterdam gaan we voor het realiseren van haar bouwambities in een schone en veilige omgeving!

Een helder doel

Het doel is duidelijk: emissievrije stadslogistiek in de Rotterdamse ZES-zone in 2025. Door inzet van de BouwHub werken wij mee aan het reduceren van het aantal vrachtritten in de stad door efficiënte logistiek. Samen op weg naar nul. Dat is het doel. Nul emissie, nul inefficiënte ritten, nul opstoppingen en nul overlast voor de bewoners van de stad Rotterdam.

Waarom doen we dit gezamenlijk

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Eén van de maatregelen om deze reductie te realiseren, is het invoeren van een Zero Emissie Zone voor stadslogistiek (ZES-zone) in dertig tot veertig grotere Nederlandse gemeenten in 2025.

foto 1 - proost.jpg

Een feestelijke ondertekening met verwachtingen

Ron Frazer en Ivo Agricola hebben het convenant namens VolkerWessels Bouwmaterieel ondertekend. Deze feestelijke ondertekening vond digitaal plaats. Wij verwachten een belangrijk en succesvolle bijdrage te leveren op het gebied van Bouwlogistiek: de BouwHub. Wij zetten ons volledig in voor een BouwHub in Rotterdam waarbij het gaat om een integrale benadering voor het organiseren en besturen van de aan- en afvoerstromen op bouwprojecten. Samen met Rotterdam gaan we voor het realiseren van haar bouwambities in een schone en veilige omgeving!

 

Meer weten over de resultaten van de BouwHub en onze ambitie?

In de komende jaren gaat VolkerWessels Bouwmaterieel verder investeren in de ontwikkeling en realisatie van meer BouwHubs in Nederland. Het is onze ambitie om de BouwHubs uit te rollen in alle stedelijke gebieden waar een positieve business case bestaat.

https://www.materieeldienst.nl/nl/diensten/bouwlogistiek/binnenstedelijke-bouwlogistiek

Website Logistiek 010

Via Logistiek 010 maken overheid en bedrijfsleven zich samen sterk voor duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren. Dat doen zij aan de hand van vier pijlers: schone techniek, slimme logistiek, goed geregeld, goed gedrag. Op dit moment zijn ruim 600 partijen aangesloten bij Logistiek 010. Hier is veel informatie te vinden over stadslogistiek, een emissievrije binnenstad, een gezonder leefklimaat voor alle Rotterdammers en het verbeteren van de bereikbaarheid.

https://www.logistiek010.nl/nl/