icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 25 februari 2014

Veilig werken met transporthouders

Transporthouders zijn conform de Europese Richtlijn niet gedefinieerd als hijsgereedschap. Het betreft hier veelal emballage, dat dusdanig is uitgevoerd dat het uitnodigt tot hijsen. Voorbeelden hiervan zijn stapelbakken, palletramen en steigerbuisbokjes.

Hijsinstructie Barel sticker

Uit een in 2011 door VVT en ABOMA uitgevoerd onderzoek is naar voren gekomen dat ongevallen met transporthouders vooral worden veroorzaakt als gevolg van foutief gebruik hiervan. Aansluitend op dit onderzoek heeft de KOMAT en ABOMA een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren over het veilig toepassen en omgaan met transporthouders. Dit mede naar aanleiding van hetgeen is bepaald in de Al-17, 7e editie 2012, paragraaf 5.11.
 

Naar aanleiding van de uitgevoerde RI&E blijkt dat het verantwoord is transporthouders te gebruiken voor hijsdoeleinden mits is voldaan aan een aantal voorwaarden zoals die in de kolommen "Beheersmaatregel", "Opschriften", "Instructie" en "Aanvullende maatregelen" staan vermeld. Hierbij is het toelaatbaar dat een controle op opschriften en technische staat minimaal eenmaal in de drie jaar wordt uitgevoerd. lees meer