icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 20 januari 2014

Samen Slimmer Bouwen

VW Bouwmaterieel aan de slag met BIM


Wij constateren dat BIM steeds meer gemeengoed wordt in de bouwwereld. Ook vanuit onze klantenkring constateren wij een toegenomen activiteit op dit gebied. Onder de noemer Bouwen met de handen vrij, willen wij hier in de keten graag onze positieve bijdrage aan leveren.


Eén van de doelstellingen die wij in dit kader hebben geformuleerd, is dat wij op relatief korte termijn willen beschikken over een ingerichte objectenbibliotheek waarin ons belangrijkste materieel in 3D is gemodelleerd en voor onze klanten beschikbaar is.

Om op dit gebied zo goed mogelijk aan de klantvraag te voldoen, hebben wij op vrijdag 17 januari jongstleden in samenwerking met Aveco de Bondt een achttal werkmaatschappijen van VolkerWessels uitgenodigd om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

In deze bijeenkomst heeft VolkerWessels Bouwmaterieel haar doelstellingen op het gebied van BIM nader toegelicht.  Vervolgens heeft Aveco de Bondt een impressie laten zien van materieel dat in 3D is gemodelleerd. In deze impressie zijn de diensten van VolkerWessels Bouwmaterieel (Torenkranen, Steigerwerken, Ruwbouw en Bouwplaatsinrichting) als uitgangspunt genomen.


Aansluitend is er op een positieve manier met elkaar gediscussieerd en kennis met elkaar gedeeld. Onderwerpen die hierbij onder andere aan de orde kwamen, zijn:

  • Mate van detailniveau waarin wordt getekend.
  • Hoe is de objectenbibliotheek te benaderen?
  • Welk materieel heeft de hoogste prioriteit om gemodelleerd te worden?
  • Wordt ook het veiligheids gerelateerd materieel in 3D gemodelleerd?

Bij het uitwerken van de objectenbibliotheek zal zoveel mogelijk met uitkomsten, die deze discussie heeft opgeleverd, rekening worden gehouden.

Wij kijken terug op een positieve bijeenkomst, die zeker een bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen van de onderlinge samenwerking, zoals ook met Samen Slimmer Bouwen wordt beoogd.


Op dit moment zijn een viertal werkvoorbereiders van VolkerWessels Bouwmaterieel, onder begeleiding van tekenaars van Aveco de Bondt, begonnen met het opzetten van een objectenbibliotheek. Het is de bedoeling dat aan het einde van het eerste kwartaal versie 1.0 gereed is.

BIM 2

Bent u geïnteresseerd in de handouts van de presentatie of wilt u de volgende keer met ons meediscussiëren,  stuur dan een mail naar receptie@materieeldienst.nl