icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 28 november 2013

Met de complimenten van de Arbeidsinspectie

Zorginstelling Dimence ontwikkelt samen met Ontwikkelingscombinatie Almelo 2010

1

Westerdok gebied

Zorginstelling Dimence ontwikkelt samen met Ontwikkelingscombinatie Almelo 2010 (bestaande uit KondorWessels Projecten en Dura Vermeer Bouw Hengelo) haar nieuwe huisvesting in Almelo. Goossen Te Pas Bouw en Dura Vermeer Bouw Hengelo zorgen voor de realisatie van het gebouw. Het nieuwe gebouw komt in het Westerdokgebied in Almelo. De kavel heeft en oppervlakte van circa 6.858 m². Het bruto vloeroppervlakte van het gebouw zal 10.600 m² bedragen.

8

Zorgprocessen leidend voor het ontwerp!

Uniek bij deze nieuwbouw is dat werk- en zorgprocessen leidend zijn voor het ontwerp van het gebouw. De betrokken partners willen een (werk)omgeving creëren die aangenaam is voor medewerkers en patiënten. De inrichting van het gebouw doet recht aan de diversiteit van de patiëntenpopulatie en vervult een maatschappelijke functie voor de wijk.

2

Kwaliteit en de veiligheid

Om de kwaliteit en de veiligheid van dit project te garanderen, is het essentieel dat alle betrokken partijen optimaal met elkaar samenwerken. Om dit te waarborgen, is dit project met behulp van de LEAN-principes georganiseerd. Zo vindt er bijvoorbeeld iedere dag, voorafgaand aan het werk, met de voorlieden van de diverse betrokken partijen kort overleg plaats.

3

VolkerWessels Bouwmaterieel

Het materieel en de daaraan gerelateerde diensten voor dit mooie project worden door VolkerWessels Bouwmaterieel in samenwerking met Dura Vermeer Materieelservice geleverd.

VolkerWessels Bouwmaterieel levert hier onder andere het ruwbouwmaterieel, zoals ondersteuning door middel van kwiksteiger. VolkerWessels Bouwmaterieel heeft tevens alle bouwliften geleverd en op locatie gemonteerd. Ook heeft de afdeling Torenkranen vooraf meegedacht en geadviseerd over het verticale transport. Daarnaast heeft de steigerafdeling van VolkerWessels Bouwmaterieel het totale steigerwerk (6.000 m² met een looptijd van een half jaar) op dit project aangenomen.
6

Steigerwerk

Het aannemen van een steigerwerk houdt voor VolkerWessels Bouwmaterieel in, dat er vooraf met de aannemer wordt meegedacht over hoe het project het beste in de steigers kan worden gezet, dat het teken- en rekenwerk voor het project zal worden uitgevoerd, dat het steigerwerk zal worden gemonteerd en gedemonteerd door ervaren steigerbouwers en dat de voortgang van het project door onze projectleider steigerwerken wordt gevolgd en bewaakt. Hiertoe bezoekt onze projectleider regelmatig het werk en wordt er op het werk een steigerlogboek bijgehouden. Bij alle werkzaamheden die worden uitgevoerd, is de richtlijn steigers leidend.

Aboma Keboma en Arbeidsinspectie

Om het gewenste veiligheidsniveau te monitoren, wordt er door Aboma Keboma maandelijks een controle op de bouwplaats uitgevoerd. Daarnaast heeft onlangs de Arbeidsinspectie de totale bouwplaats van het werk Dimence gecontroleerd. In een terugkoppeling gaf de Arbeidsinspectie aan, dat zij net als Aboma Keboma, zeer tevreden is over de kwaliteit en de veiligheid van het steigerwerk in zijn geheel. Onder andere de aanwezigheid van complete steigertekeningen en het
gebruiken van een steigerlogboek vielen in goede aarde.

Ook voor het steigerwerk van VolkerWessels Bouwmaterieel geldt: We werken veilig of we werken niet!