HomeNLMVOWAVERegels en waarden

We werken veilig of we werken niet

VolkerWessels Bouwmaterieel omarmt WAVE

wave

Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Veiligheid heeft voor VolkerWessels Bouwmaterieel de hoogste prioriteit. VolkerWessels Bouwmaterieel conformeert zich op het gebied van veiligheid dan ook aan de veiligheidsregels en -waarden van het veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels, WAVE (Wees Alert! Veiligheid Eerst!). Veiligheid. In alles wat VolkerWessels doet, staat dat gegeven bovenaan. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico's die het werk met zich meebrengt. Daarom heeft VolkerWessels veiligheidswaarden en -regels opgesteld. Veiligheid moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Het is meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.                                                                                                       

VolkerWessels Bouwmaterieel streeft er naar om de opgestelde veiligheidsregels en -waarden binnen haar bedrijfscultuur te verankeren door inzicht te geven, het bewustzijn te vergroten en op naleving hiervan toe te zien.  Naast haar eigen medewerkers en haar onderaannemers in de keten, streeft VolkerWessels Bouwmaterieel er continu naar om ook voor haar klanten een positieve bijdrage op het gebied van veiligheid en veilig werken te leveren. Enerzijds door het aanbieden van veilig en gekeurd materieel. Anderzijds door het in huis hebben van en het geven van advies over het toepassen van veiligheidsgerelateerd materieel. Daarnaast heeft VolkerWessels Bouwmaterieel het concept De Duurzame Bouwplaats ontwikkelt. Binnen dit concept neemt veiligheid een prominente plaats in. Ondanks de crisis blijft VolkerWessels Bouwmaterieel in veiligheid investeren!

wave

Vakmensen

Sommige handelingen die onze medewerkers bijna dagelijks doen zijn levensgevaarlijk. Maar door goed op elkaar te letten en aandachtig te werken, worden deze handelingen veilig uitgevoerd. Ook bij kleinere handelingen is oplettendheid en zorgvuldigheid geboden. Vakmensen nemen geen onaanvaardbare risico's.

wave

Veiligheidsregels

Binnen VolkerWessels zijn veiligheidsregels die gelden voor de sectoren: Bouw & Vastgoed Nederland, Infrastructuur Nederland, Energie Onshore en Telecom. Door het hanteren van deze regels wil VolkerWessels ervoor zorgen dat onveilige situaties worden voorkomen. De basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Zorg voor veilig afzetting bij de werkplek
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden
wave

Waarden

De bedrijfscultuur die VolkerWessels wil aanscherpen is er een die draait om veilig werken zonder daaraan concessies te doen. Bij alle werkzaamheden van VolkerWessels gelden te allen tijde de volgende waarden:

 

 • Consequent Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
 • Verantwoordelijk Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Leerbereid Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Open Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
 • Eerlijk Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen

Kernwaarde:

Veiligheid - We werken veilig of we werken niet.

De veiligheidsregels en -waarden vormen de basis van het Veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels, WAVE.

Wees Alert! Veiligheid Eerst!

WAVE-verbeterformulieren

Tijdens de landelijke WAVE-dag (november 2014) is met een WAVE-verbeterformulier gewerkt. Afgesproken is toen om dit niet eenmalig te gebruiken, maar te zien als een mogelijkheid om ideeën continu aan te dragen. Tijdens een toolbox kan er om een formulier gevraagd worden, maar kan een idee of verbetersuggestie om de veiligheid te bevorderen niet wachten tot de eerstvolgende toolbox is het ook mogelijk dit direct op een formulier in te vullen en in te leveren bij de KAM-coördinator (kan ook via receptie of eigen leidinggevende naar de KAM-coördinator).

Het formulier is hier te downloaden.

+