WAVE

Veiligheid heeft voor VolkerWessels Bouwmaterieel de hoogste prioriteit.

wave

Wees Alert! Veiligheid Eerst!

VolkerWessels Bouwmaterieel conformeert zich op het gebied van veiligheid dan ook aan de veiligheidsregels en -waarden van het veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels, WAVE (Wees Alert! Veiligheid Eerst!). Veiligheid. In alles wat VolkerWessels doet, staat dat gegeven bovenaan. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico's die het werk met zich meebrengt. Daarom heeft VolkerWessels veiligheidswaarden en -regels opgesteld. Veiligheid moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Het is meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.

Veiligheid

"Bouwvakkers vinden sector niet veilig genoeg" "Ongevallen kosten bouw 65 miljoen euro per jaar" Dit zijn zomaar twee berichten, zoals ze de afgelopen periode in de Cobouw zijn...

Lees meer

Veilig werken met transporthouders

Transporthouders zijn conform de Europese Richtlijn niet gedefinieerd als hijsgereedschap. Het betreft hier veelal emballage, dat dusdanig is uitgevoerd dat het uitnodigt tot hijsen. Voorbeelden...

Lees meer

Regels en waarden

VolkerWessels Bouwmaterieel omarmt WAVE

Lees meer
+