Ruwbouw

De afdeling Ruwbouw is een relatief jonge en dynamische dienst die midden in het bouwproces van haar uitvoerende collega's staat.

Ramspol brug

De afdeling

De afdeling ruwbouw wil haar afnemers op materieelgebied ontzorgen, zodat zij zich volledig kunnen focussen op datgene waar zij goed in zijn: het bouwen van woningen, kantoorgebouwen en infrastructurele projecten.

Om dit te realiseren heeft VolkerWessels bouwmaterieel besloten haar huidige dienstverlening (bouwplaatsinrichting, steigerwerken en torenkranen) verder te versterken door diensten op het gebied van ruwbouw aan te gaan bieden.

zuid willemsvaart

Materieel

De afdeling Ruwbouw beschikt over een aanzienlijk materieelpakket dat hiervoor ingezet kan worden. Hierbij valt te denken aan:

 

 • Traditioneel (stempels en baddingen)
 • Steigerondersteuning (Kwiksteiger)
 • Ondersteuningstorens (PAL)
 • Valkop systeem (Kwiksteiger)
 • Zware steigerondersteuning (75kN Kwiksteiger) t.b.v. infra werkzaamheden (kunstwerken, tunnels, turbine tafels, prefab)
 • Wand- en kolombekistingen, uitsteeksteigers, randkist voorzieningen, hefvloeren (NOE bekistingsysteem)
 • Ruwbouwbeveiliging (Combisafe)
 • Holle wand beveiliging en stortunits
 • Trappentorens

 

 

Kortom een breed assortiment producten waarmee de afdeling ruwbouw in staat is uw project compleet te bedienen.

Maar alleen met materieel is er nog geen sprake van een complete dienst op het gebied van ruwbouw. De afdeling is zich hier terdege van bewust. De huidige tijd vraagt om integraal denken om te komen tot complete oplossingen.

Samenwerking

Vandaar dat de afdeling de samenwerking heeft gezocht met een aantal vaste partners (leveranciers en onderaannemers) die specialist zijn op het gebied van de ruwbouw. Net als bij onze andere diensten wil de afdeling zo vroeg mogelijk betrokken worden bij het project zodat we in de voorbereidingsfase al kunnen meedenken in het totale proces. In overleg met u wordt vervolgens bepaald wat er precies benodigd is (inzet gedurende de ruwbouwfase). Met gebruikmaking van de aanwezige kennis van onze medewerkers en onderaannemers kan er een complete oplossing aangeboden worden op het gebied van de ruwbouw. U kunt dan het totale pakket bij ons uitbesteden.

(de)Montage werkzaamheden

 • (de)montage traditionele- en systeem ondersteuningen
 • Bekistingen (randkist, balken, verzwaarde stroken, sparingen)
 • Leggen van breedplaat vloeren en balkbodems
 • Aanbrengen van ruwbouwbeveiliging
Kolom ondersteuning

Wat zijn de voordelen voor u?

 • U krijgt te maken met een volwaardig partner op ruwbouwgebied die met u meedenkt en u ontzorgt;
 • U krijgt een vast aanspreekpunt voor al uw ruwbouw vraagstukken;
 • U kunt de (de)montage van de producten uitbesteden;
 • U krijgt een complete aanbieding, toegesneden op uw wensen;
 • Het tot een minimum beperken van zogenaamde afstemverliezen (faalkosten);
 • Inzet van VolkerWessels materieel.
 • Eenduidige facturatie op basis van vooraf gesproken prijzen. (vaste termijnen)
 • Landelijke dekking van onze onderaannemers (VCA gecertificeerd)

Meer informatie

Wilt u meer informatie, kijk dan naar de onderstaande nieuwsbrief of neem dan contact op met één van de onderstaande collega's:

Vestiging Rijssen

Telefoon: 088-1866243

 

Rob Veldhuis, werkvoorbereider

E-mail: rveldhuis@materieeldienst.nl

 

 

Ramspol brug

Combisafe rand beveiliging

loop bruggen

Hollewand console

Ondersteuning

ondersteuning in combinatie met loop bruggen

Kolom ondersteuning

Dolphin drager

+