Inkoop

Het inkoopbeleid van VolkerWessels Bouwmaterieel is gericht op waarde bieden en het aangaan van een hechte en langdurige relatie met haar leveranciers.

inkoopproces

Inleiding

Het inkoopbeleid van VolkerWessels Bouwmaterieel is gericht op waarde bieden en het aangaan van een hechte en langdurige relatie met haar leveranciers. VolkerWessels Bouwmaterieel kiest nadrukkelijk voor leveranciers en fabrikanten met een meerwaarde voor haar organisatie. Het is een uitdaging optimaal te kunnen profiteren van de kennis en kunde in ons leveranciersnetwerk. Zo  denken onze leveranciers mee over het optimaliseren van de supply-chain, kwaliteit en total costs of ownership.

Werkwijze

De inkoop is gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk verkrijgen van nieuw materieel en diensten. Hiervoor wordt veelvuldig gebruik gemaakt van raamovereenkomsten. Om grote en structurele schaalvoordelen te verkrijgen  wordt tevens gebruik gemaakt van concernovereenkomsten.

Duurzaamheid

VolkerWessels Bouwmaterieel past de begrippen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen nadrukkelijk toe op het gebied van inkoop. Speerpunten op dit gebied zijn innovatieve oplossingen zoeken voor de duurzaamheidsthema's People, Planet en Profit.

Inkoopvoorwaarden

Klik hier om onze inkoopvoorwaarden te downloaden

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de onderstaande collega.

Vestiging Rijssen

Telefoon: 088-1866277
 
Johan Zwoferink, inkoper

Mobiel: 06-50223660

E-mail: jzwoferink@materieeldienst.nl

Download: visitekaart

+