HomeNLDienstenBouwlogistiekBinnenstedelijke bouwlogistiek

Binnenstedelijke bouwlogistiek

We streven naar duurzame bouwlogistieke oplossingen, ook van groot belang bij de binnenstedelijke bouw.

Maatschappelijke ontwikkelingen geven aan dat de bouw in binnensteden alleen maar toeneemt. Daardoor nemen ook de vervoersstromen naar die binnensteden toe en worden de veiligheids- en milieuproblemen steeds nijpender. Bovendien stellen gemeenten steeds verdergaande milieudoelstellingen.

 

Andere trends in de bouwlogistiek zijn:

 • Industrialisatie in het bouwen, minder arbeidsinzet op de bouwplaats zelf, bijvoorbeeld door prefab;
 • Samenwerking tussen partijen in de bouwketen, zelfs tussen grote concurrerende verladers en vervoerders;
 • Meer informatie-uitwisselingmet meer gebruik van ICT-toepassingen.

 

Logistiek ketenregisseur

We zien voor ons een belangrijke rol als ketenregisseur. In de voorbereidingen maken we een goed logistiek actieplan waarin verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van de C02 uitstoot en een halvering van het autoverkeer belangrijke eisen zijn. Ook besteden we aandacht aan zo min mogelijk overlast voor de omgeving, het vergroten van de arbeidsproductiviteit en het inzetten op social return. Allemaal zaken die in een tender of een aanbesteding steeds belangrijker worden.

 

VolkerWessels Bouwmaterieel regisseert de logistiek tussen de verschillende toeleveranciers. We regelen dat alle partijen zich verzamelen op de hub en samen werken om dubbelingen te voorkomen. Met onze huisvervoerders Wessels en Lafeber, zorgen we ervoor dat de verschillende elementen van de toeleveranciers, op een zo duurzaam mogelijke manier, in bouwvolgorde, per dag op tijd op de bouwplaats worden aangeleverd.

 

Pilotproject “De Trip”

Er is de afgelopen jaren veel over binnenstedelijke bouwlogistiek gezegd en geschreven. Het is in de praktijk echter nog maar weinig echt toegepast. Daar is verandering in gekomen. Samen met Boele en Van Eesteren hebben we het project De Trip, aan de rand van het centrum van Utrecht, als pilot benoemd. Bij dit projectanalyseren we de vernieuwende logistieke oplossingen. Zo creëren we goed referentiemateriaal dat voor volgende projecten kan worden gebruikt.

 • Aanvoer materiaal over het water.
 • Het werken vanuit een hub, waarbij op afroep materialen naar de bouwplaats kunnen worden vervoerd. Per dag wordt er een gedetailleerde planning gemaakt. Zo weet iedereen exact wanneer wat wordt geleverd en wordt onnodige drukte en vertraging voorkomen.
 • De hub als parkeerplaats, waar vandaan de bouwvakkers met energiezuinig transport naar de bouwlocatie worden gebracht.
 • Inzet van sjouwers voor het brengen van de dagproductie materialen (op de hub herverpakt) naar de gewenste verdieping. De sjouwers kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn.
 • Snelwisselbordessen om materieel zo snel als mogelijk op de juiste verdieping te krijgen.
 • Inzet van Runners (social return).
 • De inzet van innovatieve digitale informatiesystemen, zoals tagging/RFID en eventueel BIM.
 • Cross Chain Control Center (4C).

 

Samenwerking met TNO en Hogeschool

Bij ‘De Trip’ werken we samen met TNO, de Hogeschool Utrecht en vervoerder Lafeber, om de logistieke processen in kaart te brengen, te optimaliseren en te meten, zodat er referentiemateriaal ontstaat waarvan is te leren. Hiermee maken we bovendien een businessmodel, dat de voordelen en besparingen van de nieuwe logistieke oplossingen inzichtelijk maakt. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een logistieke menukaart waarmee je op elke willekeurige bouwplaats de logistiek optimaal kunt inrichten.

 

Contact

Voor meer informatie over Binnenstedelijke bouwlogistiek kunt u contact opnemen met:

 

Mark Dudink

Mobiel: 06-53390244

E-mail: mdudink@materieeldienst.nl

 

Binnenstedelijke bouwlogistiek in de media

 

+